Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Sjöfolk

Från den 1 oktober 2017 har sjöfolk samma arbetsrättsliga rättigheter i hela EU.

Rättigheterna handlar bland annat om löneskydd, rätten till information och skydd vid uppsägningar på grund av arbetsbrist. EU-reglerna är tvingande och stärker arbetstagarskyddet och verkar för lika spelregler inom EU.

Några praktiska betydelser för sjöfolk i Sverige innebär detta dock inte.