Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Skyddsarbete

Under en arbetskonflikt kan det uppkomma behov för arbetsgivaren att få vissa brådskande arbetsuppgifter utförda oavsett att stridsåtgärder har vidtagits av arbetstagarsidan. Det är i en sådan situation som begreppet skyddsarbete får betydelse.

Med skyddsarbete menas arbete som arbetstagare är skyldiga att utföra oavsett att det råder arbetskonflikt. Skyddsarbete regleras i huvudavtalen inom såväl den privata som offentliga sektorn på arbetsmarknaden och avser arbetsuppgifter av undantagskaraktär.

Exempel på skyddsarbete är arbete som inte kan vänta utan att det uppstår fara för människa och egendom. Arbetsuppgifter som måste utföras vid ett konfliktutbrott för att driften ska kunna avslutas på ett tekniskt försvarligt sätt är också ett exempel på skyddsarbete. Till skyddsarbete hör också arbetsuppgifter som en arbetstagare är skyldig att utföra enligt lag.

För sjömän gäller enligt sjömanslagen att sjöman som står utanför arbetskonflikt ska fullgöra sina vanliga arbetsåligganden. Han är även skyldig att utföra skyddsarbete.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...