Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Tillåtna tidsbegränsade anställningar

Enligt anställningsskyddslagen får avtal träffas om tidsbegränsad anställning i följande fyra fall:

 1. för allmän visstidsanställning

 2. för vikariat

 3. för säsongsarbete

 4. för provanställning

Avtal får träffas för allmän visstidsanställning. Arbetsgivaren behöver inte ange något skäl till varför man använt sig av denna anställningsform.

En allmän visstidsanställning övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år

1. under en femårsperiod, eller

2. under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. En anställning har följt på en annan om den tillträtts inom sex månader från den föregående anställningens slutdag.

Det är även tillåtet att anställa för vikariat som ersättare för en ordinarie befattningshavare eller på en tillfälligt ledig befattning. Från och med den 1 januari 2008 gäller att om en arbetstagare har varit anställd hos en arbetsgivare som vikarie i sammanlagt mer än två under en femårsperiod ska anställningen övergå till en tillsvidareanställning. För vikariat som har ingåtts före den 1 januari 2008 gäller särskilda övergångsregler.

Vid säsongsmässiga variationer för arbetets utförande får avtal träffas för säsongsarbete. I detta fall finns ingen annan tidsbegränsning än vad som normalt räknas som en säsong.

Slutligen får avtal träffas även om tidsbegränsad provanställning. Ett krav enligt lagen är dock att provanställningen inte överstiger sex månader. Notera dock att kollektivavtal kan föreskriva särskilda regler.

Besked om att anställningen inte ska fortsätta

Arbetstagaren har i vissa fall rätt att få ett skriftligt besked i samband med att en tidsbegränsad anställning upphör. Vid andra tidsbegränsade anställningar än provanställning ska arbetstagaren få besked av arbetsgivaren minst en månad före anställningstiden utgång om att fortsatt anställning inte kommer att erbjudas.

Ett sådant besked behöver dock bara lämnas om arbetstagaren varit anställd hos arbetsgivaren sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Vid säsongsanställning mer än sex månader under de senaste två åren ska besked lämnas minst en månad innan den nya säsongen börjar (15-16 §§ lagen om anställningsskydd).

Vid provanställning gäller särskilda regler. Där ska både arbetsgivaren och arbetstagaren lämna besked senast vid prövotidens utgång om de inte vill att anställningen ska fortsätta (6 § lagen om anställningsskydd). Dessutom bör arbetsgivaren följa reglerna i anställningsskyddslagen om att underrätta arbetstagaren och varsla facket minst två veckor i förtid.

Anser arbetstagaren att den tidsbegränsade anställningen är otillåten, kan han vända sig till domstol med begäran att anställningen ska förklaras vara en tillsvidareanställning (36 § lagen om anställningsskydd). Om arbetstagaren tänker begära en sådan förklaring från domstol, måste han först underrätta arbetsgivaren senast en månad efter anställningstidens utgång (40 § lagen om anställningsskydd). Arbetstagaren kan också ha rätt till skadestånd.

Vid överskridande av de ovan beskrivna tidsgränserna för allmän visstidsanställning och vikariat så övergår anställningen automatiskt till en tillsvidareanställning. Detta gäller dock ej när den anställde fyllt 68 år.

Tänk på

En tidsbegränsad anställning ska vara tillåten enligt reglerna i anställningsskyddslagen eller i eventuellt gällande kollektivavtal.

Lagrum

2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 28, 33 d, 36 och 40 §§ anställningsskyddslagen (1982:80)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...