Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Upphandling

EU-rätten ställer krav på skydd för arbetstagare vid upphandlingar vilket föranlett att Sverige 2017 beslutat om vissa ändringar i reglerna. De beslutade reglerna är dock endast tillämpliga för upphandlingar över EU:s tröskelvärden. Dessa tröskelvärden varierar beroende på upphandlare.

Reglerna innebär att upphandlande myndigheter och enheter ska vara skyldiga att i sådana upphandlingar ställa krav på lön, semester och arbetstid när det är behövligt.