Innehåll

Rätt Arbetsrätt 2021 – Louise D'Oliwa och Stefan Flemström

Utseende

Offentlig anställning

Arbetsgivare inom offentlig verksamhet ska vara sakliga vid bedömningen om vilka sökande till en tjänst som är lämpliga. Statliga arbetsgivare ska enbart ta hänsyn till förtjänst och skicklighet, och kommuner och regioner ska beakta regeringsformens stadgande om iakttagande av saklighet (och även opartiskhet) vid myndighetsutövning, vilket det är när beslut fattas om tillsättande av tjänst och om avslag av ansökan om tjänst.

Vare sig arbetsgivaren är offentlig eller privat får han eller hon naturligtvis inte agera diskriminerande. Dock har privata arbetsgivare en vidare möjlighet att fästa avseende vid helt andra faktorer vid ett anställningsförfarande. Även om det kan framstå som självklart att utbildning och erfarenhet borde vara viktigt, kan även andra aspekter få betydelse. En sådan aspekt kan vara utseende. Utseende är ännu ingen diskrimineringsgrund och det står således en privat arbetsgivare fritt att välja en sökande som är snygg eller ful, vilket ju är subjektiva bedömningar. Utseendet kan därför få betydelse i själva rekryteringsförfarandet men torde inte kunna vara grund för uppsägning för en redan anställd person; åtminstone inte i normalfallet.

Frågan om visst utseende är avgörande för att kunna behålla en viss typ av anställning är ännu inte prövad av Arbetsdomstolen. Möjligen kan utseendet spela sådan viktig roll för arbetsgivare som har skådespelare eller modeller eller liknande yrkesgrupper anställda, det vill säga yrken där utseendet utgör en viktig eller till och med avgörande yrkesegenskap.

Om bedömningen av en arbetssökandes eller anställds utseende däremot grundar sig i dennes etnicitet, eller i vilket kön denne tillhör, eller om dennes utseende beror på en funktionsnedsättning eller möjligen även - avseende till exempel attribut eller färgning av kroppshår - i att denne uttrycker en könsöverskridande identitet, så kan beslutet att inte anställa eller att säga upp personen eller att inte befordra eller på annat sätt negativt särbehandla honom eller henne angripas utifrån diskrimineringslagens förbud för arbetsgivare att diskriminera personer på dessa grunder.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...