Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Acceptera styrelseuppdrag

En styrelseledamot har en mycket riskfylld roll i aktiebolag och andra bolag. Ledamotens roll, skyldigheter och ansvar beskrivs framförallt i Skadeståndsansvar för företrädare i aktiebolag, Styrelseledamot och Styrelseledamotens ställning och plikter.

Det är därför viktigt att en person som blivit erbjuden ett uppdrag som styrelseledamot i ett bolag innan han eller hon accepterar gör en utvärdering. Följande checklista är huvudpunkterna i en sådan utvärdering:

• Har du kunskap om eller erfarenhet av bolagets verksamhet, affärsmodell och bransch?

• Vilken är bolagets finansiella status?

· Tillväxt

· Lönsamhet och avkastning

· Likviditet och rörelsekapital

· Finansiell stabilitet

• Vilka regler lyder verksamheten under? Det kan finnas särskilda lagar, förordningar eller offentliga föreskrifter för verksamheten men även branschpraxis, standardavtal och oskrivna regler.

• Hur ser marknaden på bolaget? Kunderna, leverantörerna och konkurrenterna.

• Vilka är ägarförhållandena? Är grundare, delägare, investerare aktiva i bolaget?

• Vilka är de övriga styrelseledamöterna? Vilken är deras bakgrund och nuvarande uppdrag?

• Vem är bolagets revisor, revisionsbolag och redovisningsbyrå?

• Hur fungerar styrelsearbetet och bolagsstyrningen för närvarande? Är det ordning och reda i bolaget?

Checklistan kan vara en grund för en intervju av styrelseordföranden, verkställande direktören, majoritetsägare eller styrelseledamöter. Men den kan också vara en mall för att utföra en egen Företagsbesiktning baserat på undersökningar grundade på till exempel företagets interna information, internet, branschtidningar och offentliga register.

Utvärderingen kan givetvis även inkludera positiva faktorer från accepterandet av ett styrelseuppdrag, till exempel arvode, kompetensutveckling, nätverksskapande. Styrelsekandidaten bör kunna se att möjligheterna överväger riskerna inom en tid.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...