Innehåll

Definition

Ajournering är ett tillfälligt uppehåll i ett möte. Är det beslut, ett eller flera, som skjuts upp kallas det Bordläggning.

Ajourneringen kan vara en kort rast för förtäring eller liknande, men det kan också vara för en längre tid och fortsatt möte sättas till ett senare datum. I bolagsrätten används ajournering framförallt på styrelsemöten. Om det ajournerade mötet är en bolagsstämma aktualiseras särskilda regler, se Ajournering av bolagsstämma och Fortsatt bolagsstämma.