Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktie

Definition

En aktie är en andel av ett aktiebolag. Aktien är den minsta enhet en person kan inneha av ett aktiebolag, Odelbarhetsprincipen. Aktien representerar bland annat en kvotandel av aktiekapitalet och röster vid en bolagsstämma. Det är möjligt för ett bolag att bara ha en enda aktie, men det är inte särskilt praktiskt för framtida ägarförändringar.

Aktierna har betydelse för både bolagets finansiering och bolagets styrning. Aktiens finansiella betydelse är att den utgör en andel av bolagets aktiekapital (Kvotvärde) och en rätt till värdeöverföringar från bolaget, till exempel vid utdelning eller vid minskning av aktiekapital. Betydelsen för bolagets styrning kommer av att ägare till aktier har rätt att delta, rösta och få information vid bolagsstämman. Detta kan beskrivas som att aktien representerar ett antal rättigheter vilka aktieägaren kan göra gällande gentemot aktiebolaget.

Ett aktiebolag kan ge ut aktier med olika rättigheter, Aktieslag.

Lagar och regler

4 kap. aktiebolagslagen (2005:551)