Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktiebolag

Definition

Aktiebolag är en associationsform (Association) är en så kallad kapitalassociation. I aktiebolaget är det kapitalet som samlats ihop för att bedriva verksamhet som ligger till grund för samverkan, inte de personer som slutit sig samman, som i andra associationsformer. Aktiebolagets kapitalfokuserade form underlättar finansieringen eftersom gruppen av delägare enkelt kan bytas ut under bolagets fortlevnad. Samtidigt har aktiebolag strikta bestämmelser rörande förändringar i kapitalet och aktierna, det vill säga andelarna i bolaget.

En central egenskap hos aktiebolag är att ägarna av aktierna inte har ett personligt ekonomiskt ansvar för bolagets skulder. Det finns därför inga skyldigheter för aktieägare att skjuta till pengar i bolaget annat än vid den första nyteckningen av aktier. Aktiebolag måste redan vid bildandet få ett aktiekapital, vilket skyddas av reglerna i aktiebolagslagen Kapitalskydd. Eftersom aktiebolagets kapitalregler syftar till att skydda bolagets fordringsägare är de i stor grad tvingande, det vill säga bolagets aktieägare eller andra kan inte förändra reglerna.

En annan viktig egenskap hos aktiebolag är det detaljrika regelverket för förvaltning och organisation. Aktiebolaget har i princip en obligatorisk struktur bestående av bolagsorgan och funktionärer för att möjliggöra beslutsfattande, kontroll, ledning och representation. Aktieägarna kan i viss utsträckning själva anpassa och utveckla denna struktur. Till exempel behöver inte mindre privata aktiebolag ha vare sig verkställande direktör eller revisor, medan det i börsbolag genom kompletterande regler krävs både valberedning och särskilda styrelseutskott.

Det finns två olika kategorier av aktiebolag: Privata aktiebolag och Publika aktiebolag. Det finns också särskilda typer av aktiebolag inom dessa kategorier (till exempel Svb-bolag) och andra former som delvis regleras vid sidan av aktiebolagslagen (till exempel Bankaktiebolag).

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...