Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Aktiebrev

Definition

Aktiebrevet är ett bevis om en ägarandel i ett aktiebolag. Aktiebrevet är ett pappersdokument som bolaget ställt ut för en eller ett antal aktier. Genom innehavet av dokumentet visas att aktierna kontrolleras av en och samma person.

Syftet med aktiebrev är att knyta de rättigheter som kopplas till en aktie till ett fysiskt papper, så att aktien lätt kan föras över från person till person eller att aktieägaren på andra sätt kan använda aktien (till exempel som pant). Innehav av aktiebrev får därför stor betydelse för vem som är ägare till en aktie. Både för att aktieägaren kan utkräva sin rätt gentemot bolaget och för att ägaren kan bestämma om han eller hon vill fortsätta vara ägare av aktier i bolaget.

Det är inte tvingande att ge ut aktiebrev. Ett aktiebolag behöver bara ge ut aktiebrev om en aktieägare begär det. Det är praktiskt lämpligt att alla aktier representeras på samma sätt, så om aktiebrev krävs för vissa aktier är det lämpligt att samtliga aktier får aktiebrev. Ett bolag får utfärda aktiebrev även om ingen begärt det. Aktiebrev är vanligast i privata aktiebolag som är Kupongbolag. Ett avstämningsbolag får inte ge ut aktiebrev, men ett publikt aktiebolag kan ge ut aktiebrev.

Ett bolag kan utfärda aktiebrev för varje enskild aktie eller ett antal aktier. Det är därför vanligt att aktiebreven representerar till exempel 50, 100, 500 eller 1 000 aktier. Till exempel kan ett aktiebrev representera aktierna 1-1 000, nästa aktiebrev representera aktierna 1 001-2 000 och så vidare. Ett aktiebrev kan på begäran hos styrelsen delas upp (växlas in) till mindre valörer. Sådana förändringar ska antecknas i aktieboken.

Ett aktiebrev ska innehålla följande information:

 • Bolagets företagsnamn, organisationsnummer och bolagskategori

 • Aktieägarens namn och identifieringsnummer

 • Aktienummer för de aktier som ingår

 • Aktieslag (om det finns olika aktieslag i bolaget)

 • Eventuella förbehåll som omfattar aktierna

 • Datum för utlämnandet av aktiebrevet

Exempel

Aktiebrev

Aktiebrevet ska alltså namnge ägaren, det ska vara ställt till en viss person. Det är inte tillåtet att aktiebrev är ställda till innehavaren. Ett aktiebrev får alltså inte endast ange att ”innehavaren” av dokumentet är ägare.

Om aktiebrevet överlåts måste den person som är tidigare innehavare genom en anteckning på själva aktiebrevet skriva att ”aktiebrevet överlåts på [köparens namn]”. Det är dock möjligt att överlåta ett aktiebrev utan att en specifik mottagare av aktien namnges, då skrivs att aktiebrevet överlåts ”in blanco”. Det kallas att aktiebreven är transporterade in blanco. I detta fall måste den som övertagit aktiebrevet visa det för bolaget för att kunna göra sina aktierättigheter gällande och därefter ska namnet på övertagaren skrivas på aktiebrevet innan han eller hon förs in i aktieboken.

Aktiebrevet ska vara undertecknat av en beslutsför styrelse, det vill säga fler än hälften av ledamöterna ( Beslutsförhet för styrelse). Styrelseledamöternas namnteckningar får återges genom att trycka dem på pappret eller med liknande teknik. Styrelsen kan även ge fullmakt till ett värdepappersinstitut att underteckna aktiebreven.

Aktiebrev får endast lämnas ut till den som antecknats på aktiebrevet. Aktiebrevet får inte utfärdas förrän:

 1. aktietecknarens införts i aktieboken som ägare till aktierna i brevet,

 2. aktierna har betalats,

 3. bolaget har registrerats.

Om det rör sig om aktier som skapats genom annan utgivning av aktier än bolagsbildning ska emissionen ifråga först registreras.

Om ett aktiebrev försvinner måste det dödas enligt en särskild process (Dödande av aktiebrev).

Lagar och regler

6 kap. 1-4 och 6 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

4 kap. 5 § lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...