Innehåll

Definition

Aktielån innebär att en aktieägare lånar ut sina aktier till en annan person mot att låntagaren förbinder sig att vid ett bestämt datum lämna tillbaka samma antal aktier av samma aktieslag. Under tiden för lånet har låntagaren rätt till de rättigheter, bland annat utdelning, som tillkommer aktierna. Som ersättning till aktieägaren betalar låntagaren en premie och kompensation för utdelning med mera.

Vanligtvis agerar en bank eller annat finansinstitut mellanhand och då sker aktielånen på standardiserade villkor. Aktielån är ett sätt för en aktieägare att få ökad avkastning på sina aktier och för låntagaren att spekulera i fallande aktiekurser genom att sälja den lånade aktien (så kallad blankning).