Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Bankintyg

Definition

Bankintyg är ett intyg som används vid bland annat bolagsbildning och kapitaltillskott. Det visar att aktiekapitalet är inbetalat på ett särskilt konto. Intyget ska skickas till Bolagsverket i original vid nybildning av aktiebolag, nyemission, utgivande av konvertibler eller aktieteckning med kontanter på grund av teckningsoption.

Bankintyg kan utfärdas av en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett kreditinstitut. Det utfärdande institutet kan vara lokaliserat i Sverige eller inom en annan EES-stat. I Sverige ska bankintyg vara undertecknat av två banktjänstemän. Intyget ska, utöver upplysningar om banken som utfärdat det, innehålla följande uppgifter:

Vid bolagsbildning

Vid kapitaltillskott

• Insatt belopp

• Insatt belopp

• Förslag till företagsnamn

• Bolagets firma och organisationsnummer

• Inbetalningens syfte (betalning för aktier vid nybildning)

• Inbetalningens syfte (betalning för aktier, konvertibler eller annat)

• Datum för överföringen av beloppet samt kontonummer för det nybildade bolagets konto

 

• Om uttag från kontot har skett och när det i så fall skedde

 

Om tillskottet överstiger aktiernas kvotvärde, det vill säga aktierna tecknas till överkurs, ska bankintyget även omfatta det överskjutande beloppet.

Flera bankintyg kan användas för att tillsammans komma upp i beloppet som ska betalas.

Ett bolag kan även använda ett Elektroniskt bankintyg.

Om inbetalningen görs till ett publikt aktiebolag kan bankintyget ersättas med ett intyg från bolagets revisor som visar att beloppet är inbetalat till bolaget.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...