Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Beslutsunderlag för styrelse

På styrelsemöten i aktiebolag krävs att underlag för besluten ska vara tillräckliga för att avgöra de ärenden som uppkommer på mötet.

Enligt en tvingande regel i aktiebolagslagen får styrelsen inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga styrelseledamöter fått ett tillfredställande underlag för att avgöra ärendet. Det finns alltså ett krav på att beslutsunderlaget ska uppfylla en viss kvalitet. Alla fakta som är väsentliga för att behandla ärendet ska framgå av materialet som den föredragande (styrelseordförande, verkställande direktör eller annan) lämnar till styrelseledamöterna. Underlaget ska vara balanserat så att det är både överskådligt och informativt. Därmed krävs en viss pedagogisk insats av den som förbereder materialet, istället för att ledamöterna tvingas göra en egen analys från ett helt obearbetat material.

Det är styrelseordföranden som har huvudansvaret för att organisera och leda styrelsens arbete. Och vad gäller beslutsunderlaget är detta ansvar förenat med en straffsanktion, ordföranden kan alltså dömas till böter eller fängelse upp till ett år. Den enskilda ledamoten har också ett visst eget ansvar att aktivt se till att han eller hon får ett tillfredsställande beslutsunderlag, framförallt genom frågor. Om en ledamot anser sig inte fått ett tillfredställande underlag för beslut kan han eller hon reservera sig mot beslutet (Reservation).

Lagar och regler

8 kap. 22 §, 30 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...