Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Biträde på bolagsstämma

Definition

Biträde kallas en rådgivare som en aktieägare har med sig till en bolagsstämma. Även ett ombud för en aktieägare kan ha med sig ett biträde.

En aktieägare (eller aktieägares ombud) har rätt att ha med högst två biträden. Det finns olika skäl till varför en aktieägare kan vilja ha med ett biträde, exempelvis kan ärenden på stämman kräva specialkompetens. Trots att det ofta talas om ”sakkunnigt biträde” finns inga krav på att biträde ska vara sakkunnigt eller ha någon särskild kvalifikation. Aktieägaren får alltså ta med sig ett biträde som ”moraliskt stöd”, exempelvis vid befarade konflikter på stämman.

Yttranderätt

Aktieägaren och biträdet får själva avgöra hur de ska samverka på stämman. Biträdena har rätt att yttra sig vid stämman. Exempelvis kan biträdet ge aktieägaren råd och påpekanden under stämman eller så kan han eller hon med aktieägarens samtycke tala på stämman när så ges tillfälle. Biträdet kan dock inte rösta på bolagsstämman eller utöva andra aktierättigheter.

Föranmälan

I bolagsordning kan föreskrivas att antalet biträden för aktieägare ska anmälas i förväg i enlighet med det förfarande som gäller för föranmälan. Det är dock i sådant fall bara information om antalet biträden som behöver föranmälas, inte biträdets namn eller annan information.

Tänk på

Bolaget kan inte kräva att biträde till ombud ska föranmälas. Ett ombud för en aktieägare kan behöva anlitas plötsligt och det finns därför anledning att underlätta för att denna person får medföra rådgivare till stämman vid behov.

Röstlängden som upprättas vid bolagsstämman ska innehålla information om aktieägarens eller ombudets biträden, inklusive biträdenas namn.

Lagar och regler

7 kap. 5 och 29 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...