Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Börsintroduktion

Definition

Börsintroduktion innebär att ett bolags aktier erbjuds till handel på en reglerad marknad.

Om noteringen rör en annan handelsplatsform än en Reglerad marknad är det tydligare att använda begreppet nyintroduktion eller bara introduktion.

Att ett bolag har börsintroducerats betyder att bolaget har gått igenom en noteringsprocess och har primärnoterats på en reglerad marknad. Det innebär bland annat att ett Prospekt upprättats och godkänts av Finansinspektionen, att bolaget och aktierna uppfyller noteringskraven för börsen, att handel i aktien godkänts av börsen och att handeln startat.

Ofta används den amerikanska förkortningen IPO (Intial Public Offering), det vill säga initialt publikt erbjudande, som synonym för börsintroduktion. IPO är dock det första tillfälle allmänheten erbjuds köpa en aktie i ett bolag. En börsintroduktion behöver inte innebära att aktierna erbjuds till allmänheten, som till exempel vid avknoppningar från redan existerande börsbolag där tillräcklig ägarspridning redan finns. Börsnoteringen kan även vara en så kallad sekundärnotering, där aktierna redan är noterade vid en eller flera andra börser eller handelsplatser (varav en är primärnoteringen).