Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Bundna aktier

Definition

Bundna aktier är en ej längre gällande beteckning på aktier som tidigare var belagda med ett särskilt förbud mot överlåtelse till utländska investerare. Sådana restriktioner upphörde att gälla 1993 som ett led i anpassningen till dåvarande EG.