Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Dagordning

Definition

Dagordningen är den lista över alla ärenden och frågeställningar som ska behandlas på ett möte. Den föreslagna dagordningen bör ingå i kallelsen till ett möte och blir därmed bestämmande för vad som kan behandlas på mötet.

I bolagsrätten förekommer dagordningen främst vid två möten, Dagordning på bolagsstämma och Dagordning vid styrelsemöte.