Innehåll

Decharge-beslut är en alternativ term för bolagstämmans beslut att bevilja eller neka Ansvarsfrihet för bolagets funktionärer. Begreppet används framförallt vid det på årsstämma obligatoriska avgörandet om ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöter och verkställande direktör.