Innehåll

Definition

Direktregistrering, eller ägarregistrering, kallas det när en aktieägare är registrerad i eget namn i ett Avstämningsregister. Motsatsen är Förvaltarregistrering, när aktierna är registrerade under förvaltarens namn. Vid direktregistrering finns aktieägarens aktie på ett VP-konto hos Euroclear Sweden i aktieägarens eget namn.

Eftersom bara en aktieägare som är upptagen i aktieboken i eget namn har rätt att delta i bolagsstämman, måste ibland en aktieägare tillfälligt direktregistrera sina aktier för att visa sitt innehav på Avstämningsdagen.