Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Disponibla beloppet

Definition

Det disponibla beloppet är i bolagsrättsliga sammanhang vanligtvis en benämning för det belopp som finns tillgängligt för vinstutdelning eller annan värdeöverföring till aktieägarna. Beloppet är i princip detsamma som Fritt eget kapital och bestäms negativt genom det belopp som inte skyddas av framförallt Beloppsspärren, men även Försiktighetsregeln.

Lagar och regler

17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)