Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Dödande av andra värdepapper

Liksom aktiebrev kan dödas kan även andra värdepapper dödas genom en ansökan till Bolagsverket. Det kan röra sig om interimsbevis, optionsbevis eller emissionsbevis som bolag gett ut i pappersform.

Dödandet av utestående värdepapper används när bolaget ska gå från en pappershantering till elektronisk hantering av värdepapper via en värdepapperscentral. För att kunna antecknas som innehavare och överlåta hanteringen till värdepapperscentralen dödas värdepappren i enlighet med lagen om dödande av förkommen handling.

Samma blankett och process som används vid ansökan om dödande av aktiebrev hos Bolagsverket tillämpas även vid dödande av andra värdepapper än aktiebrev, Dödande av aktiebrev.