Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Elektronisk underskrift

Elektronisk underskrift, eller e-underskrift, är krypterade uppgifter om en person som knutits elektroniskt och säkert till andra uppgifter, till exempel ett avtal eller en handling, så att de kan kontrolleras.

Svenska myndigheters godtagande av e-underskrifter regleras i EU:s eIDAS-förordning som innehåller föreskrifter om elektronisk identifiering och betrodda tjänster. Det finns flera fristående leverantörer av e-underskrift, så kallade kvalificerade tillhandahållare. PTS, Post och Telestyrelsen, har tillsynsansvar över e-underskrifttjänster. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) reglerar tjänsterna i Sverige.

Det finns tre säkerhetsnivåer för e-underskrift:

  • E-underskrift - den enklaste formen som kan vara till exempel genom en bekräftelse via e-post eller sms. Denna form av underskrift kan användas i Sverige om det inte föreligger några legala formkrav för handlingen, exempelvis ett vanligt kommersiellt avtal mellan två företag.

  • Avancerad e-underskrift - en underskrift med höga krav på säkerhet och kryptering. Denna underskrift kan endast framställas av en så kallad ”betrodd tjänst”. eIDAS-förordningen ställer upp krav för skapande, kontroll och validering av tjänsten. Detta är den säkerhetsnivå som används av svenska myndigheter, däribland av Bolagsverket. Bland annat BankId är en betrodd tjänst.

  • Kvalificerad e-underskrift - en underskrift med högre krav på tjänst och leverantör än avancerad e-underskrift där bedömningen av certifiering genomförs av ett ackrediterat organ. Krav på kvalificerad e-underskrift ställs inte av svenska myndigheter.

I aktiebolagsrättsliga sammanhang finns ett lagstadgad föreskrift att avancerad e-underskrift kan användas beträffande bland annat bolagshandlingar.

Lagar och regler

1 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)

Art. 26 eIDAS-förordningen ((EU) nr 910/2014)

Lag (2016:561) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...