Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Firma

Firma är en äldre benämning på företagsnamn.