Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Fondaktie

Definition

Fondaktie kallas en ny aktie som ges ut i samband med en Fondemission.

Det är dock inte någon rättslig skillnad mellan en fondaktie och andra aktier när de väl är beslutade, registrerade och utgivna. Det innebär att behovet av att kalla en viss aktie ”fondaktie” vanligtvis upphör när fondemissionen är genomförd.

Lagar och regler

11 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551)