Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Föranmälan till bolagsstämma

Definition

Ett aktiebolag kan kräva att aktieägare ska föranmäla sitt deltagande vid bolagsstämmor om det finns en bestämmelse om detta i bolagsordningen. Huvudregeln är att aktieägare har rätt att delta i bolagstämman om han eller hon är införd i aktieboken, så krav på föranmälan är en avvikelse från grundprincipen.

Dagen för föranmälan ska anges i Kallelse till bolagsstämma. Denna dag får dock inte infalla tidigare än den femte vardagen före bolagsstämman. Aktieägare är därmed garanterad att kunna bestämma sig för att gå på en bolagsstämma så sent som veckan innan. Dagen kan enligt lagen sättas senare men det är ofta inte praktiskt görligt vid spritt aktieägande och avstämningsbolag eftersom anmälningar måste stämmas av mot aktieboken (jämför Avstämningsdag). Dagen för föranmälan får inte vara lördag, söndag, allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton. Även om dagen för föranmälan inte kan infalla en lördag räknas dock lördagen som en vardag vid fastställandet av anmälningsdag. Se exempel i bilden nedan.

Foranmalan

Bolaget kan, i bolagsordningen eller genom styrelsebeslut, bestämma att föranmälan måste ske i viss form. Bestämmelsen är teknikneutral, men oberoende av hur formen för föranmälan bestämts gäller dock att det ska vara praktiskt möjligt för aktieägare att göra föranmälan. Det kan till exempel bestämmas att föranmälan ska ske genom telefon, e-post eller internet. Oavsett formkrav från bolaget får dock alltid en aktieägare anmäla sig till stämman i pappersform genom att skicka ett vanligt brev.

Föranmälan skickas till bolaget men ofta koordinerar avstämningsbolag med värdepapperscentralen så att anmälningarna stäms av mot aktieboken per den femte vardagen före bolagsstämman. Den aktiebok som ligger till grund för bolagsstämman är en utskrift som avspeglar ägarförhållandena fem vardagar före bolagsstämman. Bolaget eller värdepapperscentralen skickar därefter ut ett deltagarkort till den aktieägare som anmält sig till stämman.

Lagar och regler

7 kap. 2 § 2 st. och 28 § 3 st. aktiebolagslagen (2005:551)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...