Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Företrädesemission

Definition

Företrädesemission innebär att ett aktiebolag ger ut värdepapper med Företrädesrätt för aktieägare.

Motsatsen till företrädesemission är Riktad emission.