Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Fullmaktsröstning

En aktieägare som inte kan närvara på bolagsstämman har möjlighet att utöva sin rösträtt genom Ombudpå bolagsstämma med en Röstningsfullmakt.