Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Gräsrotsfinansiering

Definition

Gräsrotsfinansiering (crowdfunding) innebär att ett bolag eller projekt får ett startkapital genom att vända sig direkt till privata investerare med en finansieringskampanj på en internetbaserad plattform, utan att gå via etablerade mellanhänder som banker, fonder eller marknadsplatser.

Det finns flera typer av gräsrotsfinansiering:

Typ

Motprestation

Rättslig karaktär

Donationer

Ingen

Välgörenhet

Sponsring

Marknadsföring

Immaterialrätt

Belöning

Orelaterade varor eller tjänster

Reklamgåva

Förköp

Producerade varor eller tjänster

Konsumentköp; Distansavtal

Lån

Ränta

Kreditgivning

Aktie

Aktier

Aktieemission; värdepappershandel

Det är framförallt låne- och aktiebaserad gräsrotsfinansiering som används för att finansiera affärsverksamhet i bolagsform. I Sverige finns bland annat plattformarna Fundedbyme och Pepins för andelsbaserad gräsrotsfinansiering, med plattformarna Sciety och Tessin för finansiering inom branscherna hälsa respektive fastigheter. Toborrow är en svensk plattform för lånebaserad gräsrotsfinansiering för företag.

Gräsrotsfinansiering skiljer sig i grunden inte från traditionell finansiering och investering. Intressenter, verksamheter och mål är desamma som vid annan kapitalanskaffning till bolag och affärsverksamheter. Det uppstår dock rättsliga problem eftersom kapitalanskaffningen ofta sker med privata aktiebolag, vilka inte får sprida aktier genom annonsering till allmänheten, Spridningsförbudet.

Kommande reglering av plattformar

Under 2018 kom ett förslag till reglering av gräsrotsfinansiering på den svenska marknaden. (SOU 2018:20 Gräsrotsfinansiering)

Samtidigt med det svenska förslaget till nationell lagstiftning kom dock EU med ett förslag om reglering av gräsrotsplattformar. Det är för närvarande tveksamt om det svenska förslaget till gräsrotslag kommer genomföras.

EU-förslaget har utformats till en förordning (2020/1503/EU), vilken ska tillämpas från och med den 10 november 2021. Förordningen är direkt tillämplig i EU-länderna och avsedd att främja gränsöverskridande finansiering av företag genom gräsrotsfinansieringstjänster. Förordningen förutsätter dock vissa kompletterande svenska lagstiftningsåtgärder vilka utarbetas av regeringskansliet och är tänkta att träda ikraft samtidigt med förordningen.

Lagar och regler

1 kap. 7-8 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

 

Europaparlamentets och rådets förordning (2020/1503/EU) om europeiska leverantörer av gräsrotsfinansieringstjänster för företag

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...