Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Jäv på bolagsstämma

Definition

Jäv på bolagsstämma innebär att en person som är berörd av ett av stämmans beslut om att antingen väcka talan eller befria från ansvar inte får delta i omröstningen om beslutet. Jäv på bolagsstämma är mer begränsad än andra jävsbestämmelser i bolagsrätten.

Jäv på bolagsstämma uppkommer vid röstningen om vilka beslut som ska fattas på stämman. Jävsbestämmelsen vid bolagsstämmor gäller endast röstning i frågor som rör rättsliga åtgärder mot aktieägare. Aktieägare eller ombud får inte rösta rörande:

 • Fråga om talan mot aktieägaren.

 • Fråga om befrielse om skadeståndsansvar eller annan förpliktelse mot bolaget.

 • Fråga om talan och befrielse för annan än aktieägaren, om aktieägaren har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets.

Utöver det aktiva beslutet att väcka talan gäller jäv det vanligare beslutet att befria någon från ett potentiellt skadeståndsansvar. Exempelvis ska frågan om Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör fattas vid varje årsstämma. Aktieägande styrelseledamöter får inte delta i beslutet om ansvarsfrihet rörande dem själva, de får dock rösta om ansvarsfrihet för andra styrelseledamöter.

Jäv inkluderar även annan än aktieägaren om han eller hon har ett motstående intresse gentemot bolaget som är väsentligt. Det kan vara olika former av intressegemenskap mellan personen och aktieägaren, exempelvis ett ekonomiskt intresse genom delägande i bolag eller ett närståendeintresse.

Jäv på bolagsstämman omfattar även ett ombuds personliga ställning och förhållanden oberoende av aktieägaren. Det innebär att en aktieägare kan vara ojävig, men det ombud som han eller hon utsett ändå kan vara förhindrat att rösta på grund av jäv.

Jävsregeln vid bolagsstämmor är begränsad. Den rör endast situationer där rättsliga processer ska inledas eller undvikas mot aktieägare, ombud eller där dessa har ett väsentligt intresse. Jävsituationen inkluderar exempelvis inte affärstransaktioner eller andra avtal mellan bolaget och aktieägaren. Sådana beslut beslutas alltså i normal ordning. Om aktieägare skadas i sådana situationer kan beslutet eventuellt angripas genom Likhetsprincipen eller Generalklausulerna.

Jävsställningen påverkar inte heller aktieägarens Yttranderätt på bolagsstämma utan aktieägaren har rätt att närvara och delta i diskussionen som leder fram till stämmans beslut. Jäv innebär att maktförhållandena kan förändras vid stämmans röstning. En majoritetsaktieägare som är jävig får inte delta i röstningen vilket medför att minoriteten får kontroll över beslutet.

Lagar och regler

7 kap. 46 § aktiebolagslagen (2005:551)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...