Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kommunala bolag

Definition

Kommunala bolag är bolag som ägs i sin helhet eller till majoritet av en svensk kommun. Kommunala bolag är inte en egen bolagsform utan är antingen ett aktiebolag eller ett handelsbolag, men även andra associationer kan användas. Kommunala bolag kallas även bolag som ägs och drivs av regioner. Det finns knappt 1 800 kommunala bolag.

Kommunala bolag är alltså underkastade aktiebolagslagen eller lagen om handelsbolag och enkla bolag. Utöver det har några specifika regler om kommunernas skötsel av bolagen tagit in i kommunallagen. Dessutom har reglerna om allmänna handlingars offentlighet gjorts tillämpliga på kommunala bolag.

Även om den kommunala nämndorganisationen är huvudalternativ för organisationen är det möjligt att bedriva all verksamhet som inte innefattar myndighetsutövning i bolagsform.

Reglerna i kommunallagen godkänner att kommuner och regioner får driva näringsverksamhet, om den drivs utan vinstsyfte och går ut på att tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmar i kommunen eller regionen. När en kommun lämnar över en kommunal angelägenhet till ett helägt kommunalt bolag ska fullmäktige:

 1. fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten,

 2. se till att ändamålet och kommunala befogenheter förs in i Bolagsordningen,

 3. utse samtliga styrelseledamöter,

 4. se till att bolagsordningen föreskriver att fullmäktige får ta ställning till principiella eller viktiga beslut i verksamheten innan de fattas,

 5. utse minst en Lekmannarevisor, och

 6. se till att bolaget ger allmänheten insyn i verksamhet lämnas till privata utförare.

Kommunala bolag är således något annorlunda organiserade jämfört med aktiebolag med helt och håller kommersiell verksamhet. Att denna ordning är aktiebolagsrättsligt giltig säkras genom särskilda föreskrifter i bolagsordningen. Exempel på sådana föreskrifter finns på Sveriges kommuners och regioners webbplats (www.skr.se).

Lagar och regler

2 kap. 7 §, 3 kap. 11 § och 10 kap. 3 § kommunallagen (2017:725)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...