Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kvalificerad bolagsbildning

Definition

Kvalificerad bolagsbildning är en benämning för när aktiebolag bildas med andra villkor än att aktierna ska betalas med pengar, det vill säga att bolaget åtar sig ekonomiska förpliktelser i samband med bildandet.

Vid en kvalificerad bolagsbildning ska de särskilda villkor och bestämmelser som gäller vid aktieteckning finnas inskrivna i företagets Stiftelseurkund. Det vanligaste villkoret för en sådan kvalificerad bolagsbildning är att betalningen för tecknade aktier ska ske med annan egendom än pengar (det vill säga Apportegendom).

Stiftelseurkunden vid kvalificerad bolagsbildning

Stiftelseurkunden ska vid kvalificerad bolagsbildning innehålla ytterligare information utöver det normala, bland annat teckningskurs och namn på funktionärer. En fullständig redogörelse för bestämmelserna måste ingå om något av följande villkor gäller för bolagsbildningen:

  • Aktie ska kunna tecknas med betalning i annan egendom än pengar.

  • Aktie ska kunna tecknas genom att bolaget ska överta egendom mot annan ersättning än aktier.

  • Aktie ska kunna tecknas med andra villkor.

  • Bolaget ska ersätta kostnader för bolagsbildningen.

  • Andra rättigheter eller förmåner ska utgå till någon part.

Den fullständiga redogörelsen av villkoren kan göras genom att avtal som innehåller villkoren bifogas till stiftelseurkunden. Om det finns skriftliga avtal ska de bifogas eller så ska det finnas en hänvisning till avtalet med en uppgift om var aktietecknarna kan ta del av det. Om avtalet är muntligt ska det dock redovisas i sin helhet i stiftelseurkunden.

Lagar och regler

2 kap. 5 och 9 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...