Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Kvorumregler

Definition

Kvorumregler är de regler och principer för vad som krävs för att en beslutande församling av personer ska fatta giltiga beslut. Kvorumregler kallas även majoritetsregler eller pluralitetsregler. Även om kvorumregler förekommer i många sammanhang är det framförallt vid bolagsstämma och styrelsemöten de har betydelse.

Kvorumregler vid bolagsstämma

Följande är en beskrivning av de generella kvorumreglerna vid bolagsstämma.

Huvudregel. Huvudregeln gällande kvorumregler inom bolagsrätten (och i många andra sammanhang) är att minst hälften av de deltagande i själva röstningen måste bifalla ett förslag för att det vara giltigt som beslut, Enkel majoritet. Bolagsstämmans beslut består i den mening som har fått mer än hälften av de lämnade rösterna. Här räknas alltså bara rösterna för och emot utan hänsyn till att aktieägare kan ha avstått från att rösta eller helt enkelt inte varit närvarande på stämman.

I flera sammanhang behöver huvudregeln justeras för att hantera praktiska eller skyddsvärda intressen.

Val. Ett sådant sammanhang är val av funktionärer. Vid val finns många gånger flera kandidater och flera platser att besätta, men trots detta är inte valen proportionella. Istället ska vid val den som har fått de flesta rösterna anses vara vald, Relativ majoritet. Det innebär att den som har röstmajoritet kan bestämma vem varje funktionär är. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottdragning, om stämman inte före valet beslutar att en ny omröstning ska genomföras i händelse av lika röstetal.

Kvalificerad majoritet. Det finns flera centrala beslut där det finns risk för att skyddsvärda intressen går förlorade, bland annat bolagets verksamhetsföremål, om majoriteten får ta alla besluten i enlighet med huvudregeln. Därför kräver lag eller bolagsordning i vissa situationer en skärpt majoritetsregel, så att det alltså krävs att mer än hälften av rösterna bifaller ett förslag för att beslut ska bli giltigt, Kvalificerad majoritet.

Minoritetsbeslut. Ytterligare en avvikelse från huvudregeln är när beslut läggs i händerna på en minoritet av aktieägarna. Det finns flera beslut som kan initieras och beslutas av ett mindre antal aktieägare i bolaget om de utgör en viss andel av den totala aktieägarkretsen, vanligtvis 10 %. Dessa lägre ställda krav enligt huvudregeln är en del av aktiebolagslagens Minoritetsskydd.

Lagar och regler

7 kap. 40-41 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...