Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Lagerbolag

Definition

Lagerbolag är en vanlig benämning för ett aktiebolag utan verksamhet som är bildat i syfte att säljas vidare.

Lagerbolaget köps från särskilda bolagsbildare istället för att genomföra den process och registrering som krävs vid bildande av aktiebolag ( Bilda aktiebolag). Formellt sett bildas alltså inte bolaget vid anskaffandet, istället köps ett redan existerande aktiebolag.

Tänk på

Lagerbolag är inte en rättslig definition och därför bör försiktighet iakttas vid köp av lagerbolag. Det som kallas lagerbolag kan vara ett gammalt bolag som tömts på andra tillgångar än likvida medel men fortfarande har osynliga förpliktelser på grund av tidigare verksamhet.

Fördelen med att köpa ett lagerbolag istället för att bilda aktiebolaget på vanligt sätt sägs vara snabbhet. Argumentet har med tiden mist sin bärkraft allteftersom Bolagsverkets rutiner har förbättrats. Dessutom behöver lagerbolagsköparen vidta ytterligare registreringsåtgärder (bland annat moms och arbetsgivaravgifter) efter köpet som förlänger tiden tills allt blir helt färdigt. Men det kan vara en fördel att köpa ett lagerbolag i en situation där bolaget genast måste ingå avtal med utomstående parter, till exempel en hyresvärd eller leverantör. Säljaren av lagerbolag kan utöver tillhandahållandet av bolaget agera som en rådgivare för att skapa en smidigare process.

Det finns flera leverantörer av lagerbolag som kan hittas via internet. Tjänsten kan kosta cirka 2 000-3 000 kronor exklusive Bolagsverkets avgifter. Utöver serviceavgift och Bolagsverkets avgifter ska även aktiekapitalet erläggas. Det finns oseriösa leverantörer av lagerbolag och Ekobrottsmyndigheten ger rådet till lagerbolagsköpare att kontrollera att faktiska banktillgodohavanden motsvarar aktiekapitalet.

Processen att köpa lagerbolag

Steg

Aktivitet

1.

Lagerbolagsköparen fyller i bolagsleverantörens blankett för bolagsköp. Ofta finns blanketterna att fylla i direkt via internet. Uppgifterna som ska fyllas i är bland annat: företagsnamn, verksamhet, räkenskapsår, företrädare, revisor, firmateckning och förbehåll i bolagsordningen.

2.

Bolagsleverantören skickar handlingar till bolagsköparen för undertecknande. Handlingarna inkluderar:

• Ett avtal mellan bolagsleverantören och lagerbolagsköparen som preciserar avgifterna och ger leverantören i uppdrag att agera som ombud för bolagsköparen.

• Ett aktieöverlåtelseavtal där bolagsleverantören är säljaren och den som ska överta lagerbolaget är köparen.

• Ändringsanmälan till Bolagsverket, med bland annat uppgift om den nya styrelsen.

• Protokoll för extra bolagsstämma där tidigare styrelse avgår och ny styrelse väljs.

• Protokoll för konstituerande styrelsemöte för den nya styrelsen.

3.

Handlingarna undertecknas och skickas åter till bolagsleverantören.

4.

Bolagsleverantören översänder en bankfullmakt till bolagsköparen som ska användas för att hos bank öppna ett konto för bolagets räkning. På bankkonto sätter bolagsköparen in aktiekapitalet (50 000 kronor för ett privat aktiebolag). Banken utfärdar ett bankintyg om att kontots saldo motsvarar aktiekapitalet. I samband med insättningen betalar köparen bolagsleverantörens avgift.

5.

Bolagsleverantören utfärdar en generalfullmakt för köparen så att denne kan företa aktiviteter för bolagets räkning.

6.

Bolagsleverantören skickar in ändringsanmälan till Bolagsverket.

7.

Bolagsverket registrerar de nya uppgifterna.

Det bör hållas i minne att lagerbolagets räkenskapsår inte inleds vid köpet utan då bolaget en gång bildades.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...