Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Likvidation

Definition

Likvidation är en upplösning av ett aktiebolag som innebär att bolagets tillgångar säljs om det behövs, skulderna betalas och eventuellt överskott fördelas till aktieägarna. Förfarandet sköts av en Likvidator som utses av Bolagsverket.

En likvidation av ett aktiebolag kan uppkomma på fem sätt:

  • Frivillig likvidation

  • Tvångslikvidation

  • Likvidationsföreläggande från Bolagsverket

  • Likvidation på grund av bolagsordning

  • Likvidation på grund av majoritetsmissbruk

Förfarandet efter det att beslut om likvidation fattats av bolagsstämma, Bolagsverket eller domstol beskrivs under Frivillig likvidation.