Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Lösenbelopp

Definition

Lösenbelopp är det belopp som ska betalas per aktie vid ett påtvingat övertagande av aktier enligt aktiebolagslagen eller genom avtalsmässiga förpliktelser, till exempel vid Tvångsinlösen eller Överlåtelseförbehåll. Lösenbelopp kallas även löseskilling och lösenpris.