Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Näringsförbud

Definition

Näringsförbud innebär att en person inte får bedriva näringsverksamhet under tre till tio år. Den som har näringsförbud får inte heller vara bland annat Styrelseledamot eller Bolagsman.

Aktiviteter som leder till näringsförbud

Följande fyra situationer kan leda till näringsförbud:

 1. Brott

 2. Åsidosatta skyldigheter vid konkurs

 3. Underlåtelse att betala skatt, tull och avgifter

 4. Överträdelse av konkurrensbestämmelser

Ett yrkande om näringsförbud kan göras av allmän åklagare eller åklagare vid Ekobrottsmyndigheten och görs vid allmän domstol. Kronofogden kan ansöka om näringsförbud om inte åklagare skulle göra det. Ett näringsförbud ska vara påkallat ur allmän synpunkt, det vill säga påföljden är ett skydd för allmänheten i framtiden. Förbudet ska endast användas när personen allvarligt försummat sina skyldigheter i näringsverksamheten. Vid bedömningen ska rätten ta hänsyn till följande faktorer:

 • Om näringsidkaren misskött sig systematiskt

 • Om näringsidkarens handlande eller underlåtelse syftat till stora vinster

 • Om aktiviteten orsakat skada eller varit menad att orsaka skada

 • Om näringsidkaren tidigare varit dömd för brott i näringsverksamhet

Näringsförbud är närmast obligatoriskt om näringsidkare begått ett brott i näringsverksamheten som kan leda till fängelse i sex månader eller mer. Det gäller exempelvis vid grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Näringsförbud ska dock inte användas vid mindre brott.

Näringsförbudets omfattning

Näringsförbudet gäller en satt tidsperiod som kan vara från tre år upp till tio år. En näringsidkare kan också få tillfälligt näringsförbud under prövningen av näringsförbudet.

En person under näringsförbud får bland annat inte:

 • Driva näringsverksamhet, exempelvis ett bolag

 • Faktiskt utöva ledningen i en näringsverksamhet eller bokföringspliktig juridisk person

 • Vara Bolagsman

 • Vara Stiftare

 • Vara Styrelseledamot

 • Vara Verkställande direktör

 • Vara Firmatecknare

 • Vara aktieägare med mer än 50 % av rösterna i ett aktiebolag

 • Vara anställd inom den verksamhet där näringsförbudet gäller

 • Ta uppdrag i den verksamhet näringsförbudet gäller

 • Vara anställd i näringsverksamhet som drivs av en närstående

Den som får näringsförbud måste alltså omedelbart sluta med all näringsverksamhet. Alla uppdrag som omfattas ska genast avvecklas. Ny näringsverksamhet får inte startas.

Undantag från näringsförbud

Den som meddelats näringsförbud kan få undantag från vissa delar om det finns skäl och det inte förtar syftet med förbudet. Undantaget kan meddelas i samband med beslutet om näringsförbud eller så kan man ansöka om undantag senare.

Information om näringsförbud

Det är Bolagsverket som för register över personer med näringsförbud.

Ett bevis ur näringsförbudsregistret visar en persons namn och personnummer. Om personen finns med i näringsförbudsregistret visar beviset även uppgifter om domen eller beslut om näringsförbud. Kostnaden för bevis är 150 kronor inklusive moms år 2021.

En beställning av bevis om näringsförbud kan göras på Bolagsverkets webbplats:www.bolagsverket.se/be/sok/bestallning/produkter-1.3818.

Lagar och regler

lagen (2014:836) om näringsförbud

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...