Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Närvarolista på bolagsstämma

Definition

Närvarolista är den förteckning av närvarande aktieägare som skapas vid inregistreringen av aktieägarna som faktiskt kommit till en bolagsstämma. Närvarolistan används för att fastställa en Röstlängd.

Närvarolistan skiljer sig vanligtvis från den Anmälningslista som bara redovisar de som anmält att de avser att komma till stämman. Närvarolistan kan skapas manuellt genom avprickning mot anmälningslistan eller elektroniskt genom registrering av aktieägarens deltagarkort.

Det är en fördel om närvarolistan finns i två versioner, dels en sorterad i bokstavsordning, dels en sorterad i röststorleksordning (en ”störst först-lista”). Ordföranden på stämman behöver för eventuella omröstningar känna till namnen på vilka aktieägare som är närvarande, men också vilka de största innehaven är som finns representerade på stämman.