Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Nettometoden

Definition

Nettometoden innebär att det vid vinstutdelning och andra värdeöverföringar från ett aktiebolag ska tas hänsyn till det bokförda värdet av de tillgångar som överförs, inte till marknadsvärdet.

Nettometoden får framförallt relevans vid Sakutdelning och bedömningen enligt Beloppsspärren.

Rättspraxis

Nettometoden har utvecklats i rättspraxis (NJA 1995 s. 742), men är numera en del av aktiebolagslagen genom utformningen av beloppsspärren.

Lagar och regler

17 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551)