Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Oäkta koncern

Definition

Oäkta koncern är en vanlig benämning på en grupp av företag (det vill säga fler än ett företag) som ägs eller styrs av samma person eller personer, utan att formellt utgöra en koncernbildning enligt de kriterier som aktiebolagslagen ställer upp för en Koncern.

Oäkta koncerner har vare sig de rättigheter eller skyldigheter som träffar lagstadgade koncerner. Inget förhindrar att ägarna rent praktiskt styr företagsgruppen som en samordnad grupp av företag. Vare sig äkta eller oäkta koncerner är egna skattesubjekt.

EXEMPEL

Sonja är en serieentreprenör och bedriver för närvarande verksamhet i två bolag, Njutånger Ångbryggeri Aktiebolag och Andersson Stenkross Aktiebolag. Sonja äger samtliga aktier i bolagen.

Sonjas företagsimperium är en oäkta koncern. Sonja kan styra och samordna bolagens verksamhet som ett enda företag så länge det sker på armslängds avstånd och de aktiebolagsrättsliga reglerna efterlevs. Att Sonjas bolagsägande är en oäkta koncern innebär bland annat att det inte finns möjlighet att föra över kapital och värden mellan bolagen utan att beakta reglerna om vinstutdelning och värdeöverföringar i aktiebolagslagen. Sonja kan uppnå en bolagsrättsligt och skatterättsligt mer fördelaktig struktur genom att bilda ett holdingbolag som i sin tur får äga de båda rörelsedrivande aktiebolagen.

Se även

Moderbolag