Innehåll

Definition

Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är Sveriges officiella kungörelseinstitut. I PoIT offentliggörs information från myndigheter och andra som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom.

Sedan 1 januari 2007 utkommer tidningen endast via internet. Den finns gratis tillgänglig på Bolagsverkets webbplatswww.bolagsverket.se/poit.

PoIT startades 1645 och räknas som världens äldsta ännu utkommande tidning.

Lagar och regler

förordningen (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar