Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Reglerad marknad

Definition

Reglerad marknad är det juridiskt korrekta begreppet för det som tidigare kallades ”börs”. Reglerad marknad är alltså ett rättsligt definierat begrepp för själva marknadsplatsen. Det som numera kallas börs är istället det företag som driver den reglerade marknaden (se nedan).

En reglerad marknad är enligt 1 kap. 5 § p. 20 värdepappersmarknadslagen ”ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man - regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler - så att detta leder till avslut”. En reglerad marknad är alltså ett system för handel av aktier och andra värdepapper.

En börs är enligt 1 kap. 5 § p. 3 värdepappersmarknadslagen ett svenskt aktiebolag eller svensk ekonomisk förening som har tillstånd enligt lagen att driva en eller flera reglerade marknader. Det är Finansinspektionen som ger tillstånd för börsverksamhet (det vill säga att driva en reglerad marknad). Börser, det vill säga företag som har Finansinspektionens tillstånd att driva en eller flera reglerade marknader, är i dagsläget Nasdaq Stockholm AB och Nordic Growth Market NGM AB. Nasdaq Stockholm driver den reglerade marknad som i dagligt tal kallas Stockholmsbörsen.

Även utländska börser inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) omfattas av lagstiftningens begrepp reglerad marknad, däremot omfattas inte börser utanför EES. Utländska börser, det vill säga europeiska företag med tillstånd från annan EES-stat att driva reglerade marknader, är bland andra Deutsche Börse AG och London Stock Exchange plc. Till följd av Storbritanniens förestående utträde ur EU Brexit kommer deras reglerade marknader ändra status i Sverige och övriga EU.

En reglerad marknad har fler och striktare regler än så kallade handelsplattformar (MTF, Multilateral Trading Facility).

Lagar och regler

1 kap. 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...