Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Reservation

Definition

Reservation är ett sätt att öppet ta ställning mot ett majoritetsbeslut i en beslutande församling och därmed få en avvikande mening antecknad i protokollet.

Reservationen används både som protest och som ett sätt att försöka skapa en ansvarsbefrielse vid en eventuell skadeståndstalan på grund av beslutet.

I aktiebolags styrelser har styrelseledamöterna och den verkställande direktören rätt att få en avvikande mening antecknad i styrelseprotokollet.

Tänk på

Den avvikande meningen tas inte automatiskt till protokollet utan den person som gör reservationen måste begära att den antecknas i protokollet.

Lagar och regler

8 kap. 24 § 3 st. aktiebolagslagen (2005:551)