Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Simultanteckning

Definition

Teckning av aktier vid nyemission som sker direkt i stämmoprotokollet.

Lagar och regler

13 kap. 13 § aktiebolagslagen (2005:551)