Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Sluten omröstning

Definition

Sluten omröstning är en typ av omröstning där deltagarna i beslutet inte ser vad andra deltagare röstar genom att någon form av individuella röstbevis används. Det normala är att omröstningar på bolagsstämma sker genom öppen omröstning.

Vid bolagstämma genomförs en sluten omröstning om stämman beslutar om det. Ett beslut om sluten omröstning fattas med enkel majoritet där ordföranden har utslagsröst.

Tänk på

En enskild aktieägare har alltså inte rätt att få till stånd en sluten omröstning, utan bara att beslut fattas med en öppen omröstning. Aktieägaren kan i och för sig föreslå att omröstningen sker slutet, men det är stämman som fattar beslut om att omröstningen ska vara sluten.

Även vid val av bolagsfunktionär är huvudregeln att omröstningen sker öppet, med en möjlighet för stämman att med enkel majoritet besluta att omröstningen ska vara sluten. För privata aktiebolag kan dock en enskild aktieägare begära sluten omröstning vid val (ABL 7:39).

Det finns flera sätt att genomföra en sluten omröstning, exempelvis:

  1. Omröstning genom röstsedlar eller röstkuponger på papper, exempelvis genom hopvikta pappersark där varje deltagare antecknat sin ställning i förhållande till framförda förslag. Röstsedeln lämnas till en röstmottagare som prickar av aktieägaren mot röstlängden och antecknar antalet röster på sedeln. När samtliga som vill rösta gjort detta sammanställs resultatet. Alternativt kan röstmottagaren skanna in röstsedeln med en EAN- eller QR-kod (det vill säga traditionell European Article Number streckkod eller Quick Response ”rutkod”)i ett elektroniskt rösträkningssystem.

  2. Omröstning med elektronisk utrustning som görs tillgänglig vid stämman, till exempel elektroniska röstdosor till varje aktieägare eller gemensamma röststationer. Systemet redovisar resultatet i aggregerad form (exempelvis 52 % ”Ja”, 36 % ”Nej” och 2 % ”Avstod”). Systemet bör dock kunna generera en utskrift av hur varje person röstat.

På grund av att aktieägandet i bolag ofta är relativt koncentrerat är det dock inte möjligt att ordna en helt hemlig omröstning, med lite enkel matematik går det ofta lätt att sluta sig till på vilket förslag en majoritetsägare lagt sin röst.

Lagar och regler

7 kap. 38-40 §§ aktiebolagslagen (2005:551)

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...