Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Solidariskt ansvar

Definition

Solidariskt ansvar innebär att flera personer är gemensamt ansvariga för samma skuld eller skada.

I praktiken innebär solidariskt ansvar att en fordringsägare kan välja att vända sig till en av de personer som är solidariskt ansvariga och utkräva hela skuldbeloppet. Om en av de solidariskt ansvariga personerna genom detta får betala mer än han eller hon egentligen är skyldig så kan denna person i sin tur vända sig mot de andra för att få kompensation (så kallad regresstalan).