Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Successivbildning

Definition

Successivbildning är en föråldrad modell för att bilda ett aktiebolag där grundtanken var att stiftarna först upprättade en stiftelseurkund och bolagsordning och därefter försökte värva aktieägare till bolaget. Därefter sammankallades till en konstituerande bolagsstämma enligt gängse kallelseregler så att stämman kunde ta beslut om att bilda bolaget. Denna utdragna process för bolagsbildning slopades till förmån för Simultanbildning i 2005 års aktiebolagslag.