Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Systerbolag

Definition

Systerbolag är en vanlig benämning av två eller fler bolag som har samma moderbolag, det vill säga att ett och samma bolag utövar ett bestämmande inflytande enligt kriterierna i koncerndefinitionen över de båda bolagen.

Till skillnad mot moderbolag och dotterbolag är systerbolag inte en rättslig definition. Ett liknande men bredare begrepp som används i aktiebolagslagen och årsredovisningslagen för att beteckna företag i samma koncern är ”koncernföretag”.

Lagar och regler

1 kap. 11 § aktiebolagslagen (2005:551)

Se även

Koncern