Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Treårsregeln för vinstutdelning

Definition

Treårsregeln innebär att ett aktiebolag som gjort en minskning av aktiekapitalet i syfte att täcka en förlust inte får göra en vinstutdelning under tre år utan att Bolagsverket gett tillstånd.

Tillstånd söks i enlighet med reglerna om tillstånd för verkställighet av minskning. Efter ansökan om tillstånd kallar Bolagsverket på bolagets kända och okända borgenärer. Kallelsen offentliggörs i Post- och Inrikes Tidningar och kallelsetiden är två månader (62 dagar). Bolagsverket skickar också en underrättelse till Skatteverket. Kallelsen är ett föreläggande att fordringsägare inom kallelsetiden ska skicka in en skriftlig anmälan till Bolagsverket ifall man motsätter sig ansökan om tillstånd till vinstutdelning. De borgenärer som inte anmäler någon motsättning anses ha accepterat vinstutdelningen. Ifall någon fordringsägare motsätter sig minskningen överlämnar Bolagsverket ärendet till tingsrätten. Domstolen fattar beslut om bolaget ska få tillstånd till vinstutdelningen eller inte. Tillstånd lämnas om fordringsägare får full betalning eller betryggande säkerhet. Bolagsverket registrerar sedan rättens beslut.

Inget tillstånd behövs om aktiekapitalet samtidigt med minskningen eller under treårsperioden (men innan vinstutdelningen) ökats med minst samma belopp som minskningen. Efter att tre år passerat behövs givetvis inte något tillstånd.

Processen för vinstutdelning inom tre år efter en minskning av aktiekapitalet för förlusttäckning blir därför följande:

 1. Styrelsen ansöker om tillstånd.

 2. Bolagsverket kallar på borgenärer i Post- och Inrikes Tidningar. Kallelsetiden är två månader och om inte någon borgenär ställer krav ger Bolagsverkets tillstånd till vinstutdelning.

 3. Styrelsen upprättar ett förslag till Vinstutdelning.

 4. Stämman fattar beslut om vinstutdelning.

 5. Vinstutdelning sker genom styrelsens verkställande av beslutet.

 6. Vinstutdelningen anmäls till Bolagsverket.

Ansökan om tillstånd till vinstutdelning görs med användande av Bolagsverkets blankett nr 840, Ansökan om tillstånd att minska reservfonden eller vinstutdelning. Avgiften är 1 500 kronor.

Lagar och regler

20 kap. 30 § aktiebolagslagen (2005:551)

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...