Innehåll

Rätt Bolagsrätt 2021 – Robert Sevenius

Tystnadsplikt för bolagsledningen

Tystnadsplikten för bolagsledningen är inte lagreglerad, vare sig i aktiebolagslagen eller i andra tvingande regelverk. Det anses dock att styrelseledamot, verkställande direktör, firmatecknare och andra funktionärer i bolagsledningen har en tystnadsplikt på grund av sin ställning som uppdragstagare i förhållande till bolaget. Funktionärer och befattningshavare har en allmän omsorgs- och lojalitetsplikt gentemot bolaget på grund av sin uppdragsliknande relation. I kravet på omsorg och lojalitet ligger även att funktionärerna inte ska sprida information som kan skada bolaget, exempelvis i konkurrenshänseende.

Det är normalt att den verkställande direktören och andra uppdragstagare med anställningsavtal eller andra avtal också är bundna av en sekretessbestämmelse i sina avtal med bolaget.

En funktionär ska hålla information om bolagets angelägenheter, och sådana förhållanden som kan skada bolaget, hemlig. Om inget annat är avtalat, till exempel i ett anställnings- eller uppdragsavtal, är det upp till den enskilde ledamoten att göra bedömningen om ett informationslämnande kan skada bolaget eller inte. Om ledamoten missbedömer situationen kan det leda till skadeståndsskyldighet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...