Rätt Bolagsrätt 2022 – Robert Sevenius

Underårig

Definition

Underårig är en fysisk person som är under 18 år.

Underåriga personer är omyndiga och får i princip inte själva råda över sin egendom eller ingår avtal. Det finns dock undantag i föräldrabalken, till exempel förvärvsarbetande underåriga över 16 år och underåriga med eget hushåll.

Lagar och regler

9 kap. 1-8 §§ föräldrabalken (1949:381)